หมวด

Robotic Components

1
Robotic Components
Buffer, shock, absorber ,KMB

บริษัท อินดัสเตรียล อิควิปเมนท์ จำกัด

SUCTION CUP, SUCTION PAD, FITTING, HOLDER, STEM, MCD เราเป็นผู้นำเข้า และผลิต SUCTION CUP, SUCTION PAD สำหรับแขนกลหรือ ROBOT ทุก ยี่ห้อ เพื่อดูด จับ ชิ้นงานพลาสติก กระดาษ กระจกและอื่นๆ

suction pad

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1