Rungrueng Instrument Co.,Ltd.
บริษัท รุ่งเรือง อินสตรูเม้นท์ จำกัด
02-193-4108,02-152-3340, 086-385-1599

ติดต่อบริษัท

สินค้า
Electronic Balance with RS232

รหัสสินค้า: NANA-168726

Electronic Balance with RS232

หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ-สกุล
อีเมล
โทรศัพท์

บริษัท รุ่งเรือง อินสตรูเม้นท์ จำกัด

Rungrueng Instrument Co.,Ltd.

82/3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

02-193-4108,02-152-3340, 086-385-1599
02-193-4109

Contact: ชำนาญพงษ์ แซ่ตั้ง

Email: sales@ri-instrument.com