เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง” วันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ ห้อง Meeting room 303 โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนส

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   
   
    https://d2sid.dip.go.th/th/category/2016-12-07-09-38-27/2016-12-20-08-19-03   
   
   
   
เครดิต : กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2