PSP MART
พีเอสพี มาร์ท

พีเอสพี มาร์ท

PSP MART,  พีเอสพี มาร์ท

ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือช่าง เครื่องมืองานอุตสาหกรรม ฯลฯ
เครื่องมือเกษตร : เลื่อยโซ่, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องยนต์, เครื่องเจาะดิน, เครื่องพรวนดิน, เครื่องตัดหญ้า,เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้, เครื่องพ่นยา, เครื่องเป่าใบไม้, เครื่องทำความสะอาดข้าว, เครื่องสีข้าว อุปกรณ์การเกษตร : สายพ่นยา, โซ่เลื่อยยนต์, อะไหล่เครื่องพ่นยา, เทปน้ำหยด-น้ำพุ่งสายส่งน้ำ-สายดูดน้ำ, กรรไกรตัดหญ้า-กิ่งไม้, ใบมีด-อุปกรณ์ตัดหญ้า, อื่นฯ ปั๊มน้ำ : ปั๊มแช่, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มบาดาล, ปั๊มน้ำอัตโนมัติ, ...

สินค้าแนะนำ

พีเอสพี มาร์ท

PSP MART

1/6-7 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ต.บางเมือง อ.อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-759-7981-3
02-759-7981-3

Contact: พิทยา, ศิริวรรณ เปลี่ยนราษี

Email: filter-max@hotmail.com