PNEUMA SYSTEM CO.,LTD.
บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด
02 932-0368, 08-888-666-89

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด

PNEUMA SYSTEM CO.,LTD., บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด

สินค้าและบริการ
     บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด จัดจำหน่าย มีสต๊อกและยังมีความยินดีที่จะเสนอราคาสิ้นค้าดังต่อไปนี้
1.หมวดสิ้นค้าประเภท นิวเมติกส์
ประกอบด้วย
-          ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด
-          ชุดวาล์ว ควบคุมลมอัด  เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดยแยกย่อยตามประเภทของการทำงาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหล , วาล์วควบคุมอัตราการไหล , วาล์วสั่งงานด้ว...

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด

PNEUMA SYSTEM CO.,LTD.

119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230

02 932-0368, 08-888-666-89
02 932-0370

Contact: เกรียงศักดิ์ สาคร

Email: pneumaparty@gmail.com