PANACHAI EQUIPMENTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัท ปณชัย อีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
โพสเมื่อ
เครื่องเป่าลมร้อน (Heating Blower),เครื่องเป่าลมร้อน,Heating Blower,,Tool and Tooling/Other Tools
รหัสสินค้า
NANA-209617
ชื่อสินค้า
เครื่องเป่าลมร้อน (Heating Blower)
รายละเอียด:
เครื่องเป่าลมร้อน (Heating Blower) 120~590?
ภาพประกอบ:

เครื่องเป่าลมร้อน (Heating Blower)

เครื่องเป่าลมร้อน (Heating Blower)

คำค้นหา:
blower heating เครื่องเป่าลมร้อน

บริษัท ปณชัย อีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

PANACHAI EQUIPMENTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

99/119 ซ. บี4 ม. 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-1909365
02-1909366

Contact: ประพจน์ แวววงศ์

Email: panachai09@gmail.com