PANACHAI EQUIPMENTS TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัท ปณชัย อีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
โพสเมื่อ
แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Control Mat) ,แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,ESD Control Mat,แผ่นยางปูโต๊ะป้องไฟฟ้าสิตย์,ESD Control Table Mat,แผ่นยางปูพื้นลดความเมื่อยล่าแบบป้องกันไฟฟ้าสิตย์,ESD Antifatique Mat,,Industrial Services/Installation
รหัสสินค้า
NANA-201120
ชื่อสินค้า
แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Control Mat)
รายละเอียด:
แผ่นยางปูโต๊ะป้องไฟฟ้าสิตย์ (ESD Control Table Mat)
แผ่นยางปูพื้นลดความเมื่อยล่าแบบป้องกันไฟฟ้าสิตย์ (ESD Antifatique Mat)
ภาพประกอบ:

แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Control Mat)

แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Control Mat)

แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD Control Mat)

คำค้นหา:
esd mat control แผ่นยางปูพื้นลดความเมื่อยล่าแบบป้องกันไฟฟ้าสิตย์ antifatique table แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ แผ่นยางปูโต๊ะป้องไฟฟ้าสิตย์

บริษัท ปณชัย อีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

PANACHAI EQUIPMENTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

99/119 ซ. บี4 ม. 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-1909365
02-1909366

Contact: ประพจน์ แวววงศ์

Email: panachai09@gmail.com