Novel Tech (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท โนเวล เทค (ประเทศไทย) จำกัด
02 5388233, 095 9597798

บริษัท โนเวล เทค (ประเทศไทย) จำกัด

Novel Tech (Thailand) Co., Ltd., บริษัท โนเวล เทค (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้นําเข้า และจําหน่ายสินค้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เทปทนความร้อน Nitto, 3M, Chukoh, ใบมีดปาดสี
Doctor Blade ใช้ในเครื่องพิมพ์กราเวียร์ เฟล็กซ์โซ่ และงานเคลือบ(ลามิเนต), สายพานลําเลียง Round Belt, PANTONE ฯลฯ

บริษัท โนเวล เทค (ประเทศไทย) จำกัด

Novel Tech (Thailand) Co., Ltd.

33/629 ถนนสุขาภิบาล 2 ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

02 5388233, 095 9597798
02 5388233

Contact: กลิ่นเกล้า แก้วใจ

Email: noveltech.service@gmail.com