NEWCLEAN ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท นิวคลีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
088 932 2355 , 090 275 1893

บริษัท นิวคลีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

NEWCLEAN ENGINEERING CO.,LTD., บริษัท นิวคลีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ทีซีเอ็น ไลค์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด  
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สำหรับอาคาร  โดยนำเข้าเคมีภัณฑ์ชนิดใหม่ล่าสุด
  เน้นเรื่องประสิทธิภาพของเคมีภัณฑ์  ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  
ความปลอดภัยต่อระบบอาคาร  การกัดกรอน  การตกค้าง
ผลกระทบหลังการใช้เคมีภัณฑ์  รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
บริษัทฯ ดำเนินกิจการ  โดยยึดหลักการบริการหลังการขาย เป็นนโยบายสำคัญ  
เน้นเรื่องการดูแล ให้คำปรึกษาทางด้านเคมีภัณฑ์  ผลกระทบ ต่างๆ
ต่อระบบอาคาร แนะนำการใช้งาน และการบริการ อื่นๆ

เคมีภัณฑ์ทั้งหม...

สินค้าแนะนำ

บริษัท นิวคลีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

NEWCLEAN ENGINEERING CO.,LTD.

220/14 หมู่ที่ 5 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240

088 932 2355 , 090 275 1893

Contact: ณิชาภัทร แสงทรัพย์สกุล