MTE Ltd.
บริษัท เอ็มทีอี จำกัด

บริษัท เอ็มทีอี จำกัด

MTE Ltd., บริษัท เอ็มทีอี จำกัด

บริษัท เอ็มทีอี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าทางด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพที่นำเข้าทั้งจากยุโรปและอเมริกา พร้อมทั้งมีสต๊อกสินค้าและอะไหล่ไว้(สำหรับให้)บริการหลังการขาย(อย่างครบครัน)  ตลอดระยะเวลา18 ปีที่เรามุ่งมั่นทุ่มเทค้นหาสิ่งที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ท่าน(ปฎิบัติงาน)ได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น ในสภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการหลังการขายที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง(และตระหนักถึง)มาโดยตลอด  
         เพราะเราเชื่อว่า ผลงานที่ออกมาดี ล้วนมาจากการสนับสนุนที่ดี นั่นก็คือเครื่องมือคุณภาพดีที่อยู่เบื้องหลัง  และเครื่องมือที่ดีนั้นย่อมทำให้ (ผู้ใช้งานปฎิบัติงาน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร (ดังนั้น)เราขออาสาเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะขับเคลื่อนองค์กรของท่านให้ไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่า ”ความสำเร็จ” .  “ other sells product...we sells solution"

บริษัท เอ็มทีอี จำกัด

MTE Ltd.

104/2 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

02-329-2001-209

Contact: ลักษมี รุ่งสุริยะศิลป์

Email: valveandpumsmte@gmail.com