Millennium Process Co.,Ltd.
บริษัท มิลเลนเนี่ยม โพรเซส จำกัด

บริษัท มิลเลนเนี่ยม โพรเซส จำกัด

Millennium Process Co.,Ltd., บริษัท มิลเลนเนี่ยม โพรเซส จำกัด

บริษัท มิลเลนเนี่ยม โพรเซส จำกัด เราเป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้า-อุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของ บริษัท มิลเลนเนี่ยม โพรเซส จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่ มิเตอร์วัดอัตราการไหล,มาตรวัดแรงดัน,หัวปรับแรงดันแก๊ส และอื่น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเรามีความสามารถที่จะให้บริการที่ครอบคลุม

1.Pressure Regulator หัวปรับแรงดันสำหรับแก๊ส ได้แก่ ยี่ห้อ American Meter ,KUTSURA, DUNGS
2.Flow Meter มิเตอร์วัดการไหลของแก๊ส, ของเหลว, ไอน้ำ และน้ำมันเตา ระบบกา...

บริษัท มิลเลนเนี่ยม โพรเซส จำกัด

Millennium Process Co.,Ltd.

108/20 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

02-4032668
02-4032670

Contact: PATCHARA L

Email: Admin@millennium-process.com