Merittech Co.,Ltd.
บริษัท เมริทเทค จำกัด
074-474425-7, 074-552545-7

บริษัท เมริทเทค จำกัด

Merittech Co.,Ltd., บริษัท เมริทเทค จำกัด

  บริษัท เมริทเทค จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องชั่งและเครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยเน้นจัดจำหน่ายและ้บริการให้กับลูกค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และใน 14 จังหวัดทางภาคใต้  ตั้งแต่พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา รายละเอียดดังนี้

เครื่องชั่งน้ำหนัก      มีจำหน่ายเครื่องชั่ง ตาชั่ง ทั้งระบบคานเลื่อน ระบบเข็ม และระบบดิจิตอล เช่น เครื่องชั่งหาเปอร์เซ็นต์น้ำยาง เครื่องชั่งทอง เครื่องชั่งรังนก เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง เครื่องชั่งสปริงสำหรับแม่ค้า เครื่องชั่งแบบวิเคราะห์ไขมัน เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน เครื่องชั่งละเอียด 1, 2, 3, และ 4 ตำแหน่ง  เครื่องชั่งสำหรับใช้ในไลน์ผลิต IP65, IP68 เครื่องชั่งแบบวางพื้น เครื่องชั่งพาเลท เครื่องชั่งรถกระบะ เครื่องชั่งรถหกล้อและครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องมือวิทยาศาสตร์      เช่น เครื่องมือห้องแล็ป สำหรับเคราะห์น้ำ เครื่องวัดกรด-ด่าง, DO, Conduct, TDS, Turbidity  ตู้อบ (Oven)  ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ตู้ BOD  เครื่องวัดค่าความเค็ม  ความหวาน  เครื่องวัดค่าความหนืด (Viscosity)  เครื่อง MST  เครื่องกวนสารละลายพร้อมใหความร้อน เครื่องเขย่า เครื่องกลั่นระเหยระบบสุญญากาศ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตู้ดูดความชื้น อ่างต้มน้ำ (Water bath) เตาหลุม(Heating Mentle) เครื่องนับเชื้อ(Colony Counter) เครื่องทำระบบสุญญากาศ(Vacuum pump) Moony Wallaceเครื่องหล่อเย็น(Cooling) เตาเผา(Furnace) กล้องจุลทรรศน์(Microscope) เครื่องปั่นเหวี่ยง(Centrifuge) เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ Data logger เครื่องตัดชิ้นเนื้อ ตู้ปลอดเชื้อ(Larminarflow) ตู้ดูดควันพิษ(Fume Hood) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer) ชุดอบแห้งน้ำยางสด อุปกรณ์แล็)น้ำยางสด DRC VFA
       เรามุ่งเน้นจัดจำหน่ายครื่องชั่งและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ  แข็งแรง ทนทาน  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมทั้งการรับประกันคุณภาพของสินค้าทุกเครื่องที่ทางบริษัท ฯ จำหน่าย จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความไ้้ว้่้วางใจจากผู้ใช้งาน ทั้งทางด้านภาคเอกชน โรงงาน  และหน่วยงานราชกาล  ด้วยดีเสมอมา

บริษัท เมริทเทค จำกัด

Merittech Co.,Ltd.

1161 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

074-474425-7, 074-552545-7
074-474428, 074-552548

Contact: บริษัท เมริทเทค จำกัด