Merittech Co.,Ltd.
บริษัท เมริทเทค จำกัด
074-474425-7, 074-552545-7

บริษัท เมริทเทค จำกัด

Merittech Co.,Ltd., บริษัท เมริทเทค จำกัด

  บริษัท เมริทเทค จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องชั่งและเครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยเน้นจัดจำหน่ายและ้บริการให้กับลูกค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และใน 14 จังหวัดทางภาคใต้  ตั้งแต่พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา รายละเอียดดังนี้

เครื่องชั่งน้ำหนัก      มีจำหน่ายเครื่องชั่ง ตาชั่ง ทั้งระบบคานเลื่อน ระบบเข็ม และระบบดิจิตอล เช่น เครื่องชั่งหาเปอร์เซ็นต์น้ำยาง เครื่องชั่งทอง เครื่องชั่งรังนก เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง เครื่องชั่งสปริงสำหรับแม่ค้า เครื่องชั่งแบบวิเคราะห...

บริษัท เมริทเทค จำกัด

Merittech Co.,Ltd.

1161 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

074-474425-7, 074-552545-7
074-474428, 074-552548

Contact: บริษัท เมริทเทค จำกัด