MEDICAL TECHNOLOGY AND SERVICE ENGINEER CO.,LTD.
บริษัท เทคนิคการแพทย์และวิศวบริการ จำกัด

บริษัท เทคนิคการแพทย์และวิศวบริการ จำกัด

MEDICAL TECHNOLOGY AND SERVICE ENGINEER CO.,LTD., บริษัท เทคนิคการแพทย์และวิศวบริการ จำกัด

เราได้คัดสรรสินค้าคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ ทั้งให้ให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายครบวงจร


ผู้นำเข้าและจำหน่าย

- ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์โรค ชุดตรวจทางการแพทย์ ชุดตรวจสารเสพติด


- อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ : เครื่องนับเม็ดเลือด (CBC) , เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือด (CHEM) , เครื่อง A1C , BILIRUBIN , ...
    
- อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ : กล้องจุลทรรศน์ , เครื่องปั่น , ...


- บริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ

บริษัท เทคนิคการแพทย์และวิศวบริการ จำกัด

MEDICAL TECHNOLOGY AND SERVICE ENGINEER CO.,LTD.

41/6 ม.11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

0909611084
021923519

Contact: มนสิชา เพ็ชรแก้ว

Email: n6102521@gmail.com