Measuretronix Co., Ltd.
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
0-2514-1000, 0-2514-1234 (อัตโนมัติ)

ติดต่อบริษัท

สินค้า
Impact Tester เครื่องทดสอบอิมแพคสำหรับทดสอบโลหะ

รหัสสินค้า: NANA-161823

Impact Tester เครื่องทดสอบอิมแพคสำหรับทดสอบโลหะ

หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ-สกุล
อีเมล
โทรศัพท์

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Measuretronix Co., Ltd.

เลขที่ 2425/2 ถนนลาดพร้าว ต.แขวงสะพานสอง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

0-2514-1000, 0-2514-1234 (อัตโนมัติ)
0-2514-0001, 0-2514-0003

Contact: ฝ่ายขาย

Email: Sale@measuretronix.com