LOW PRICE STSTEMS CO.,LTD.
บริษัท โลว์ ไพรซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท โลว์ ไพรซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

LOW PRICE STSTEMS CO.,LTD., บริษัท โลว์ ไพรซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์เพื่อการซ่อมบำรุงครอบคลุมทุกระบบของโรงงาน,ปกป้อง,หล่อลื่นในรูแบบเคมี สเปร์ยอุตสาหกรรม ล้างน้ำมัน เขม่า จาระบี ล้างตะกรัน ป้องกันสนิม อุปกรณ์เครื่องจักรและอาคาร ให้บริการพร้อมทั้งให้คำปรึกษาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทุกชนิด สินค้าทุกตัวมีใบรับรองสินค้า TDS และ MSDS

บริษัท โลว์ ไพรซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

LOW PRICE STSTEMS CO.,LTD.

135/48 อาคารอมรพัน 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 16 ถ.รัชดาภิเษก ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400

0813986708
022472241

Contact: อารยา บัณฑิต

Email: araya.b@surfaceprotech.com