KVB GLOBAL CO., LTD.
บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด
0-2537-9111 , 08-4875-4442

หมวด

ตู้เก็บเครื่องมือ - Tool Cabinet

123
ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เก็บอะไหล่ ตู้เก็บของ สำหรับงานช่าง ROCKY รุ่น RCS-DCC3R

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

ความสูง 182.5cm กว้าง 90 cm หนา 53 cm มีชั้นวาง 3 ชั้น (รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม/ชั้น)

rockytool cabinetงานช่างตู้เก็บของตู้เก็บอะไหล่ตู้เครื่องมือช่างตู้ช่างตู้เหล็กเก็บเครื่องมือตู้เหล็กประตูสองบาน

รายละเอียด ติดต่อ

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เก็บอะไหล่ ROCKY รุ่น RCS-DCC4R (ระบบล็อคดิจิตอล)

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ความสูง 182.5 cm กว้าง 90 cm หนา 53 cm มีชั้นวาง 4 ชั้น (รับน้ำหนักได้ 800 กิโลกรัม)

rockytool cabinetตู้เก็บของตู้เก็บอะไหล่ตู้เครื่องมือตู้เครื่องมือช่างตู้เหล็กเก็บของตู้เหล็กเครื่องมือล็อคดิจิตอล

รายละเอียด ติดต่อ

รถเข็นเก็บเครื่องมือ TANKO (Tool Cabinet) พร้อมแผงแขวนเครื่องมือ รุ่น ELS-276MA

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รถเข็นเหล็ก รถเข็นเครื่องมือช่าง คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น 6 ลิ้นชัก รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก

tankotool cabinetตู้เก็บเครื่องมือติดล้อแผงแขวนเครื่องมือช่างรถเข็นเก็บเครื่องมือ

รายละเอียด ติดต่อ

รถเข็นเก็บเครื่องมือ TANKO (Tool Cabinet) พร้อมแผงแขวนเครื่องมือ รุ่น ELS-274MA

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รถเข็นเครื่องมือช่าง คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น ELS-274MA มี 4 ลิ้นชัก รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก

els tool cabinettankotool cabinetแผงแขวนเครื่องมือช่างรถเข็นเก็บเครื่องมือ

รายละเอียด ติดต่อ

รถเข็นเก็บเครื่องมือ ตู้เก็บเครื่องมือติดล้อ TANKO (Tool Cabinet) รุ่น ELS-276M

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รถเข็นเก็บเครื่องมือ คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น ELS-276M มี 6 ลิ้นชัก รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก

els tool cabinettankotool cabinetตู้เก็บเครื่องมือติดล้อรถเข็นเก็บเครื่องมือ

รายละเอียด ติดต่อ

รถเข็นเก็บเครื่องมือ ตู้เครื่องมือช่างติดล้อ TANKO (Tool Cabinet) รุ่น ELS-274M

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รถเข็นเก็บเครื่องมือ คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น ELS-274M มี 4 ลิ้นชัก รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก

els tool cabinettool cabinetตู้เก็บเครื่องมือตู้เครื่องมือช่างติดล้อรถเข็นเก็บเครื่องมือ

รายละเอียด ติดต่อ

รถเข็นเครื่องมือช่าง TANKO (Tool Cabinet) รุ่น ELA-187M

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รถเข็นเครื่องมือช่าง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น ELA-187M มี 7 ลิ้นชัก รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก

ela tool cabinettool cabinetตู้เหล็กเก็บเครื่องมือติดล้อรถเข็นเครื่องมือช่าง

รายละเอียด ติดต่อ

รถเข็นเครื่องมือช่าง TANKO (Tool Cabinet) รุ่น ELA-185M

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รถเข็นเครื่องมือคุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น ELA-185M มี 5 ลิ้นชัก รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก

cabinettool cabinetตู้เครื่องมือติดล้อรถเข็นเครื่องมือช่าง

รายละเอียด ติดต่อ

โต๊ะทำงานช่าง โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก (Workbench - Tanko Top) รุ่น WAS (70)  มีตู้เครื่องมือช่างใต้โต๊ะ

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

โต๊ะช่าง โต๊ะเหล็ก (Workbench) นำเข้ายี่ห้อ TANKO รุ่น WAS (70) คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีตู้เครื่องมือช่างใต้โตีะ รับน้ำหนักได้ถึง 2, 000 กิโลกรัม (2 ตัน)

workbenchตู้เครื่องมือช่างโต๊ะช่างโต๊ะเหล็กโต๊ะทำงานช่าง

รายละเอียด ติดต่อ

โต๊ะช่าง โต๊ะวางแม่พิมพ์ โต๊ะเหล็ก (TANKO Workbench : Benchworks Series รุ่น WAS (70)) มีตู้เครื่องมือช่าง หน้าท๊อปเหล็กหนาพิเศษ

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

โต๊ะช่าง โต๊ะวางแม่พิมพ์ โต๊ะเหล็ก พร้อมตู้เครื่องมือช่าง(Workbench : Benchworks Series) นำเข้ายี่ห้อ TANKO รุ่น WAS (70) คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนักได้ถึง 2, 000 กิโลกรัม (2 ตัน)

workbenchตู้เครื่องมือช่างโต๊ะช่างโต๊ะเหล็กโต๊ะเหล็กวางแม่พิมพ์

รายละเอียด ติดต่อ

โต๊ะเหล็ก โต๊ะทำงานช่าง (Workbench) พร้อมตู้เครื่องมือช่าง TANKO รุ่น WAS-77042(x) รับน้ำหนักถึง 2000kg.

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

โต๊ะทำงานช่าง (Workbench) พร้อมตู้เครื่องมือช่าง นำเข้ายี่ห้อ TANKO รุ่น WAS-77042(x) กว้าง 2100 mm. คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนักได้ถึง 2, 000 กิโลกรัม (2 ตัน)

workbenchโต๊ะช่างโต๊ะในโรงงานโต๊ะเหล็กโต๊ะทำงานช่าง

รายละเอียด ติดต่อ

โต๊ะช่าง โต๊ะทำงานช่างพร้อมตู้เครื่องมือช่าง TANKO รุ่น WAS-67042(x) รับน้ำหนักได้ถึง 2,000 กิโลกรัม

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

โต๊ะเหล็ก โต๊ะช่าง โต๊ะทำงานช่าง (Workbench) พร้อมตู้เครื่องมือช่าง นำเข้ายี่ห้อ TANKO รุ่น WAS-67042(x) กว้าง 1800 mm. คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนักได้ถึง 2, 000 กิโลกรัม (2 ตัน)

workbenchโต๊ะช่างโต๊ะในโรงงานโต๊ะเหล็กโต๊ะทำงานช่าง

รายละเอียด ติดต่อ

โต๊ะทำงานช่างพร้อมตู้เครื่องมือช่าง TANKO Workbench : Heavy Duty รุ่น WAS-57042(x) รองรับน้ำหนักสูงสุด 2000kg.

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

โต๊ะช่าง โต๊ะทำงานช่าง โต๊ะเหล็ก (Workbench) นำเข้ายี่ห้อ TANKO รุ่น WAS-57042(x) กว้าง 1500 mm. สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 2000 กิโลกรัม มีลิ้นชักใต้โต๊ะ 4 ชั้นเป็นตู้เครื่องมือช่าง หน้าท้อปโต๊ะมีให้เลือก 4 ชนิด คุณภาพสูง เกรดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

workbenchโต๊ะช่างโต๊ะเหล็กโต๊ะทำงานช่าง

รายละเอียด ติดต่อ

ตู้เก็บอะไหล่ช่าง ตู้เก็บเครื่องมือช่าง ตู้เหล็ก TANKO (Standard) รุ่น EHA-10091

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รุ่นมาตรฐาน ความสูง 102.5 cm กว้าง 56.6 cm หนา 60.7 cm มี 9 ลิ้นชัก (รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก)

cabineteha10091tankoตู้เก็บเครื่องมือช่างตู้เก็บอะไหล่ตู้เก็บเอกสารตู้ใส่อะไหล่ตู้ใส่เอกสารตู้เหล็กตู้เหล็กลิ้นชักตู้เหล็กใส่เครื่องมือ

รายละเอียด ติดต่อ

ตู้เก็บเครื่องมือช่าง ตู้เก็บอะไหล่ TANKO รุ่น EHA-10061

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รุ่นมาตรฐาน ความสูง 102.5 cm กว้าง 56.6 cm หนา 60.7 cm มี 6 ลิ้นชัก (รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก)

tankoตู้เก็บของในโรงงานตู้เก็บเครื่องมือช่างตู้เก็บอะไหล่ตู้ลิ้นชักเหล็กตู้เหล็กตู้เหล็กโรงงานตู้เหล็กสำนักงานตู้เหล็กอุตสาหกรรม

รายละเอียด ติดต่อ

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็ก ตั้งพื้น สีเทา TANKO รุ่น EHA-10051

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รุ่นมาตรฐาน ความสูง 102.5 cm กว้าง 56.6 cm หนา 60.7 cm มี 5 ลิ้นชัก (รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก)

cabinettankotool cabinetตู้ตู้เก็บเครื่องมือตู้เครื่องมือช่างตู้เหล็กตู้เหล็กเก็บของตู้เหล็กตั้งพื้นเฟอร์นิเจอร์เหล็กในโรงงาน

รายละเอียด ติดต่อ

ตู้เครื่องมือช่าง ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่าง TANKO (Standard) รุ่น EHA-7061

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

รุ่นมาตรฐาน ความสูง 72.5 cm กว้าง 56.6 cm หนา 60.7 cm มี 6 ลิ้นชัก (รับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ลิ้นชัก)

cabinetstandardtankoตู้เก็บของตู้เก็บเอกสารตู้เครื่องมือช่างตู้ลิ้นชักเหล็กตู้ใส่ของตู้เหล็กตู้เหล็กเก็บเครื่องมือตู้เหล็กสำนักงาน

รายละเอียด ติดต่อ

123

บริษัท เควีบี โกลเบิล จำกัด

KVB GLOBAL CO., LTD.

55 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

0-2537-9111 , 08-4875-4442
0-2936-3262

Contact: KVB GLOBAL

Email: marketing@kvbglobal.com