KMI Team Engineering co.,Ltd
บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โพสเมื่อ
Temperature Sensor,Temperature Sensor,,Instruments and Controls/Sensors
รหัสสินค้า
NANA-149890
ชื่อสินค้า
Temperature Sensor
โมเดล
RTD Pt100, Pt1000
รายละเอียด:

RTD (Resistor Temperature Detector) Pt100

 หลักการของ อาร์ทีดี

    อาร์ทีดี คือ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิโดยใชหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของลวดโลหะไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป  ลวดโลหะที่นำมาผลิตอาร์ทีดีมีหลายชนิดเช่น ทองแดง  ทังสเตน  นิเกิล แพรทินัม
แต่ อาร์ทีดีแบบแพรทีนัม 100 โอห์ม เป็นที่นิยมสูงสุด  เนื่องจากความเป็นลิเนียร์ลิตี้ที่ดี  จึงถูกกำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป
     อาร์ทีดีแบบ แพรทินัม 100 โอห์ม จะเปลี่ยนค่าความต้านทานโดยเฉลี่ย 0.385 โอห์มต่อ 1 องศา C การใช้งานปกติจะมีแหล่งจ่ายกระแสคงที่ 1 mA ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป  1 องศา  แรงดันจะเปลี่ยนไป 0.385 mV    ซึ่งมากกว่า thermocouple ถึง 10 เท่า 

โครงสร้างของ อาร์ทีดี

    อาร์ทีดี ทำด้วยลวดโลหะที่มีความยาวค่าหนึ่งที่มีความต้านทานที่ต้องการที่ 0 C   พันอยู่บนแกนฉนวนที่ทนต่อความร้อน เช่น เซรามิค แก้ว อลูมินา  ดังภาพ   วงจรการต่อใช้งาน อาร์ทีดี
  วงจรพื้นฐานของการต่อใช้งานอาร์ทีดี คือวงจร วีธสโตนบริดจ์  ดังภาพ   โดย X คือ อาร์ทีดี  A,B และ C คือตัวต้านทานที่มีความถูกต้องสูง (อุปกรณ์นี้จะอยูใน Temp controlหรือ Temp Indicator)


เมื่ออุณหภูมเปลี่ยนแปลง ค่าความต้านทานของ X ก็จะเปลี่ยน  ความสมคุลของบลิดจ์ก็จะถุกทำลาย  เกิดกระแสใหลไปที่  G กระแสนี้ก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกลับเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป   วงจรนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ  อาร์ทีดี อยู่ใกล้กับวงจรบริดจ์มาก ๆ   เพราะถ้าสายยาว ค่าพิดพลาดจะเกิดจากความต้านทานของสายทันที  ดังนั้น  อาร์ทีดีแบบ  2 สาย จึงเหมาะกับการวัดที่ไม่ต้องการความแม่นยำมากนัก 

 

วงจรอาร์ทีดีแบบ 3 สาย เป็นแบบมาตนฐานที่นิยมมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรม  สาย A,B,C จะต้องมีขนาดและความยาวเท่ากัน และอยู่ในอุณหภูมิเดียวกัน เพื่อให้ค่าความต้านทานของสายทั้ง 3เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน พื่อชดเชยความผิดพลาดที่เกิดจากความยาวของสายดังสมการ
 

                                                     X= C/B ให้ B = C โดยปกติค่านี้จะเท่ากัน  

เนื่องจาก a-b=c,X+b จึงเท่ากับ A+a ค่าของการวัดจึงขึ้นอยู่กับอาร์ทีดี  X ตัวเดียว    
 

 

 

 วงจรอาร์ทีดีแบบ 4 สาย
เป็นแบบที่เลื่อนจุดต่อของบริดจ์ไปอยู่ภายนอก  สายที่ต่ออาร์ทีดีทั้ง 4 เส้นจะต้องมีขนาด,ความยาวและอยู่ในอุณหภูมิเดียวกันตลอดเหมือนวงจรการวัดแบบ 3 สาย  แต่วิธีนี้ให้ความถูกต้องสูงกว่า
 

 คำค้นหา:
sensor temperature

บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

KMI Team Engineering co.,Ltd

169/106 หมู่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

02-8141842-3
02-8141844

Contact: pisit sutiwongmetee

Email: lkmite@yahoo.com