IsscoThai Technologies CO., Ltd.
บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด
โพสเมื่อ
ตรวจสอบมาตรฐานคลีนรูม (Cleanroom Certification),คลีนรูม, cleanroom, clean room, ตรวจสอบ, มาตรฐาน, สอบเทียบ,IsscoThai,Industrial Services/Testing and Calibrate
รหัสสินค้า
NANA-208448
ชื่อสินค้า
ตรวจสอบมาตรฐานคลีนรูม (Cleanroom Certification)
แบรนด์
IsscoThai
เวลาการจัดส่ง
7 วัน
การขนส่ง
On-site Service
ราคา
ติดต่อบริษัทฯ 02-541-5675
รายละเอียด:
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่
เว็บไซต์: www.isscothai.com
โทร: 02-541-5675-6
แฟกซ์: 02-541-5677
Email : info@isscothai.com

บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อทุกระดับตามมาตรฐานสากล ISO 14644-1 ตั้งแต่ ห้องผ่าตัด ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องแลบ ภายในโรงพยาบาลรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยาและ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งให้คำแนะนำและปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในห้องปลอดเชื้อเป็นไปตาม GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยทั่วไปห้องปลอดเชื้อควรได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพ ทุกๆ ครึ่งปีหรือหนึ่งปีจากผู้ให้บริการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14644 การตรวจสอบห้องปลอดเชื้อนี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันว่าห้องมีลักษณะการทำงานและระดับความสะอาดเป็นไปตามที่กำหนดไว้เมื่อครั้งที่มีการก่อสร้างและติดตั้งระบบ รวมทั้งศึกษาและหาสาเหตุของสิ่งปนเปื้อน (contaminants) ภายในห้อง เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน ให้ได้ห้องปลอดเชื้อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานรวมทั้งงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับบริการตรวจสอบห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านห้องปลอดเชื้อ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภายในบริษัทฯ และต่างประเทศ การคัดเลือกเครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถสอบกลับถึงมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) หรือนานาชาติ (International Standard) ได้

[มาตรฐานและคุณภาพของการบริการ]

- บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ISO 14644 (International Organization for Standardization) และเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งานห้องปลอดเชื้อ

- บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล IEST-RP-CC-006.3 (Institute of Environmental Sciences and Technology) และเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งานห้องปลอดเชื้อ

[อัตราค่าบริการ]

ลูกค้าสามารถเลือกและกำหนดขอบข่ายการบริการในกรณีที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณได้โดยที่การตรวจสอบประสิทธิภาพของห้องปลอดเชื้อยังคงเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Tailor-made Testing Program)

[ความชัดเจนและถูกต้องของผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ]

บริษัทฯ จะทำการออกเอกสารรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) ให้แก่ลูกค้าในทุกๆครั้งหลังการบริการ รวมทั้งคำอธิบายและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานในห้องปลอดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

[การตรวจสอบประสิทธิภาพห้องปลอดเชื้อ มีรายละเอียดดังนี้]

Primary Tests: เป็นการตรวจสอบห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐาน ISO 14644 เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อระดับความสะอาดภายในห้องปลอดเชื้อโดยตรง

- Airflow Velocity and Uniformity Tests
- Airflow Volume and Uniformity Tests
- HEPA Filter Installation Leak Tests (D.O.P Test)
- Airborne Particle Count Cleanliness Classification Tests
- Room Pressurization Tests

คำค้นหา:
ตรวจสอบ มาตรฐาน สอบเทียบ room คลีนรูม cleanroom clean

บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด

IsscoThai Technologies CO., Ltd.

410/119-120 รัชดาภิเษก 22 ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

02-541-5675-6
02-541-5677

Contact: Araya Dhananukulkit

Email: araya@isscothai.com