GYROSCOPE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัท จีโรสโคป เทคโนโลยี จำกัด

ติดต่อบริษัท

สินค้า
Ultrasonic leak detection with camera เครื่องจับการรั่วไหลพร้อมกล้องจับ

รหัสสินค้า: NANA-188197

Ultrasonic leak detection with camera เครื่องจับการรั่วไหลพร้อมกล้องจับ

หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ-สกุล
อีเมล
โทรศัพท์

บริษัท จีโรสโคป เทคโนโลยี จำกัด

GYROSCOPE TECHNOLOGY CO.,LTD.

555/20 ถนนอ่อนนุช ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

023286721-5
023286726

Contact: Gyro scope Technology Co.,Ltd.

Email: Info@gyroscopetech.com