APATOOLS CO., LTD.
บริษัท เอพีเอทูลส์ จำกัด
โพสเมื่อ
กล้องวัดมุมและวัดระยะทาง,กล้องวัดมุม,กล้องวัดมุมและระยะทาง,TOTAL STATION,วัดมุม, ,TOPCON,Instruments and Controls/Calibration Services
รหัสสินค้า
NANA-116145
ชื่อสินค้า
กล้องวัดมุมและวัดระยะทาง
แบรนด์
TOPCON
โมเดล
GTS 235N
รายละเอียด:

กล้องTotal Station  ยี่ห้อ TOPCON   รุ่น GTS235N    (MADE IN JAPAN)  รับประกันคุณภาพโดยศูนย์ TOPCON1 ปี

รายละเอียดทางเทคนิค
  1. มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
  2. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
  3. ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร.
  4. ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม.ไม่น้อยกว่า 26 ม. หรือ
      1 องศา 30 ลิบดา
  5. สายใยกล้องมีระบบปรับแสงสว่างในตัว
  6. ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด LiquidSingle axis
  7. กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กำลังขยายไม่น้อยกว่า3 เท่า
  8. สภาพบรรยากาศที่สามารถมองเห็นได้ระยะ 20 กม.สามารถวัดระยะได้
      3,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวงและวัดระยะได้ 3,500 เมตร.ในสภาพบรรยากาศที่มองเห็นได้ในระยะ 40 กม.
  9. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (3mm. +3ppm.xD) m.s.e.
10. มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็วCoarse mode และ
11. ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)
12. แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
13. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
14. ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading
15. สามารถบันทึกข้อมูลในสนามทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิดอิเลคทรอนิคโดยบันทึกได้         ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล
16. สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
17. สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
18. กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3แกน
19. การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM)
20. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือLay out )
21. การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
22. การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
23. คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
24. Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset
25. Program Road
26. หน้าจอชนิด LCD 2 หน้าจอมีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลข
      และตัวอักษรได้โดยตรง

27. มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน
      IP66 หรือดีกว่า
28. ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
      และระดับฟองยาว
40 ฟิลิบดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
29. แบตเตอรี่ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า10 ชั่วโมงต่อก้อน

อุปกรณ์ประกอบ


  1. ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียมจำนวน 1 ชุด
  2. ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว2 เมตร จำนวน 1 ชุด
  3. ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จำนวน 1 ขา
  4. แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 1 ก้อน
  5. เครื่องประจุไฟ จำนวน 1 ชุด
  6. ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน 1 ชุด
  7. สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1เส้น
  8. หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1ชุด
  9. แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุดคำค้นหา:
station วัดมุม total กล้องวัดมุม กล้องวัดมุมและระยะทาง

บริษัท เอพีเอทูลส์ จำกัด

APATOOLS CO., LTD.

50/317 ซอยหทัยราษฎร์ 6 ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

020474200, 0622629964

Contact: เอ.พี.เอ.ทูลส์