Combina Corporation Ltd.
บริษัท คอมบิน่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โพสเมื่อ
 Proportioning & Dispensing เครื่องผสมน้ำยาอัตโนมัติ,Proportioning & Dispensing, เครื่องผสมน้ำยาอัตโนมัติ,  เครื่องผสมน้ำยา,Hydro,Machinery and Process Equipment/Cleaners and Cleaning Equipment
รหัสสินค้า
NANA-206852
ชื่อสินค้า
Proportioning & Dispensing เครื่องผสมน้ำยาอัตโนมัติ
แบรนด์
Hydro
ผลิตที่
อเมริกา
รายละเอียด:
Hydro Proportioning & Dispensing
อุปกรณ์จ่ายน้ำยาเข้มข้น เพื่อเจือจางน้ำยาเคมี น้ำหล่อเย็นต่างๆ โอยอัตโนมัติ เพื่อใช้ล้างพื้น เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ

ประโยชน์ของการใช้งาน :
 - ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก
 - ประหยัดน้ำยา ป้องกันการผสมน้ำยามากหรือน้อยเกินไป
 - ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องสัมผัสหรือสูดกลิ่นของสารเคมี
 - ใช้งานง่าย ทนทาน
คำค้นหา:
เครื่องผสมน้ำยาอัตโนมัติ เครื่องผสมน้ำยา proportioning dispensing

บริษัท คอมบิน่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Combina Corporation Ltd.

49/5 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260

02-7416412 ถึง 5
02-7416416

Contact: Combina Corporation Ltd.

Email: info@combina.co.th