Bunheng Manufacturer Co.,Ltd.
บริษัท บุ๋นเฮง แมนูแฟคเชอเรอร์ จำกัด
โพสเมื่อ
วาล์วควบคุมแรงดัน,วาล์วควบคุมแรงดัน,,Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Fire Safety
รหัสสินค้า
NANA-200237
ชื่อสินค้า
วาล์วควบคุมแรงดัน
รายละเอียด:
วาล์วควบคุมแรงดัน ไฮดรอลิค
มีประสิทธิภาพในการทนแรงดันได้ 250 บาร์ เกจ
และปรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ เกจ
พร้อมแนบสำเนารายงานการสุ่มทดสอบ
จากหน่วยงานราชการที่มีความสามารถในการทดสอบ
โดยผู้ชำนาญการวิทยาศาสตร์
คำค้นหา:
วาล์วควบคุมแรงดัน

บริษัท บุ๋นเฮง แมนูแฟคเชอเรอร์ จำกัด

Bunheng Manufacturer Co.,Ltd.

492 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

0863111210
-

Contact: เพ็ญนภา รัตนะ

Email: bunheng_2548@hotmail.com