B.G.General Supply Ltd.,Part.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.จี.เจนเนอรัล ซัพพลาย ชลบุรี
084-4549658, 081-8759857

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.จี.เจนเนอรัล ซัพพลาย ชลบุรี

B.G.General Supply Ltd.,Part., ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.จี.เจนเนอรัล ซัพพลาย ชลบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.จี.เจนเนอรัล ซัพพลาย ต้ังอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เราเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์แพ็คกิ้ง วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เซฟตี้ ซึ่งได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมทั้งจากโรงงานผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้สินค้าเป็นอย่างดี  ผลิตภัณฑ์ของเราจัดส่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ขายส่งในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.จี.เจนเนอรัล ซัพพลาย ชลบุรี

B.G.General Supply Ltd.,Part.

57/65 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

084-4549658, 081-8759857
038-797074

Contact: ทวีศักดิ์ พูนสุวรรณ์

Email: bgsupply@hotmail.com