ASIA TESTING EQUIPMENT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด

ASIA TESTING EQUIPMENT CO.,LTD., บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
ผู้นำด้านจำหน่าย เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานทาง สนามบิน งานด้านปริมาณจราจร และระบบตรวจวัดน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตเครื่องมือชั้นนำของโลกทั้งในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย พร้อมการบริการให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอันทันสมัยด้านการตรวจสอบคุณภาพวิศวกรรมงานทาง

บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด

ASIA TESTING EQUIPMENT CO.,LTD.

2/37 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนน ประเสริฐมนูกิจ ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230

081-700-2909
02-553-0809

Contact: ธรรมวิชย์ บุญรักษ์

Email: sale2@asiatest.co.th