Advance Build National Co.,Ltd
บริษัท แอดวานซ์บิวด์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท แอดวานซ์บิวด์เนชั่นแนล จำกัด

Advance Build National Co.,Ltd, บริษัท แอดวานซ์บิวด์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท แอดวานซ์บิวด์เนชั่นแนล จำกัด (Advance Build National Company Limited) เรามีสินค้าจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเรายังมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ (Custom Sourcing) นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีบริการงานจัดทำตามแบบ (Make to order) ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างเหล็ก ชั้นวางสินค้า ชิ้นส่วนเครื่องจักร (Machining parts) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ อุปกรณ์ช่วยประกอบในงานอุตสาหกรรม (Jig Fixture) ตลอดจนถึงงานบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม งานต่อเติมอาคารในโรงงานอุตสาหกรรม

Telephone:038-057-517
Mobile:081-723-9334
http://abnco.co.th/
e-mail:info@abnco.co.th
Line ID:@abnco.co.th

บริษัท แอดวานซ์บิวด์เนชั่นแนล จำกัด

Advance Build National Co.,Ltd

88/47 หมู่ที่4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

0817239334
038057517

Contact: ไพโรจน์ กลิ่นกมล

Email: info@abnco.co.th