Play Solution Technology Co.,Ltd
บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
02-011-0505, 063-880-6632

ติดต่อบริษัท

สินค้า
เครื่องชั่งอัตโนมัติ

รหัสสินค้า: NANA-255861

เครื่องชั่งอัตโนมัติ

หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ-สกุล
อีเมล
โทรศัพท์

บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Play Solution Technology Co.,Ltd

179/75 ถนน นาวงประชาพัฒนา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210

02-011-0505, 063-880-6632
02-010-7700

Contact: กิตติชัย รัตนธรรม