IKKI (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด

เกจ - Gauges

1
Ball Gauge บอลเกจ เครื่องมือวัดขนาดรูชิ้นงาน

บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

Ball Gauge บอลเกจที่มีขนาดตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ 0.8mm. ขึ้นไป ขนาดเล็กมากๆก็สามารถทำได้ด้วยราคาที่เป็นมิตรแต่วัสดุอย่างดีด้วย Carbide ทนทาน คุ้มค่าแน่นอน

บอลเกจ (ball gauge)เกจวัดรูชุดเกจวัดรู

รายละเอียด ติดต่อ

1

บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

IKKI (Thailand) Co.,Ltd.

700/67 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 4 อาคาร เอ ถ.ศรีนครินทร์ ต./แขวงสวนหลวง อ./เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250

02-722-7273^4
02-722-7275

Contact: Nutcha