Artistic Technology Design Service Co., Ltd.
บริษัท อาร์ทิสทิค เทคโนโลยี่ ดีซายน์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อาร์ทิสทิค เทคโนโลยี่ ดีซายน์ เซอร์วิส จำกัด

Artistic Technology Design Service Co., Ltd., บริษัท อาร์ทิสทิค เทคโนโลยี่ ดีซายน์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อาร์ทิสทิค เทคโนโลยี่ ดีซายน์ เซอร์วิส จำกัด
- รับงานรื้อถอนเคลื่อนย้าย,ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมภายในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
- ออกแบบและจัดสร้างเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรตามความฟังชั่นการทำงานของลูกค้า
- ออกแบบและจัดสร้างระบบท่ออุตสาหกรรมรมระบบของไหลพร้อมคำนวณทางวิศกรรม
- ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบทางโครงสร้างเนื่องจาก ความร้อน การสั่นสะเทือน และความแข็งแรง

บริษัท อาร์ทิสทิค เทคโนโลยี่ ดีซายน์ เซอร์วิส จำกัด

Artistic Technology Design Service Co., Ltd.

52/2 ซอยลาดพร้าว 106 ต.พลับพลา อ. วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

029319454
029319455

Contact: ทัศนุ์พล ศรีอัมพรชัย

Email: sriaumpronchai@gmail.com